Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο

Ε.Γ.Ε.Β.Ε.

Όπως όλα τα γαλλικά επιμελητήρια στο εξωτερικό το καθεστώς μη κερδοσκοπικού οργανισμού ελληνικού δικαίου, σκοπός του Ε.Γ.Ε.Β.Ε. είναι να εξυπηρετεί τα μέλη του, που το ίδρυσαν το 1885, καθώς και τους πελάτες του.

Ανάμεσα στα περίπου 500 μέλη του βρίσκονται ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη Γαλλία ή γαλλικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε είναι θυγατρικές διεθνών ομίλων με έδρα τη Γαλλία, είτε αποτελούν ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρηματίες και μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το Επιμελητήριο προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα να συναντώνται, να γνωρίζονται, να ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες, καθώς και να προβαίνουν σε συναλλαγές στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το Επιμελητήριο χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του μέσω των συνδρομών των μελών του και μέσω της παροχής υπηρεσιών. Διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο δώδεκα μελών, που αποτελείται από Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες – άνδρες και γυναίκες – και κατέχει αναγνωρισμένη εξέχουσα θέση στις ελληνογαλλικές σχέσεις.
website Email

Comments are closed