Ειδικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Σύμβουλοι

Πολλές φορές η επιτυχημένη έκβαση μίας υπόθεσης εξαρτάται από τη συλλογή στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, καθώς και από την εμπεριστατωμένη ανάλυση και αξιολόγησή του. Η εξειδικευμένη γνώση ενισχύει και θεμελιώνει την επιτυχία.
Το Δικηγορικό Γραφείο Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες, αξιοποιεί τις δυνατότητες έμπειρων Ειδικών Συνεργατών – Συμβούλων για την επίτευξη του σκοπού της εντολής.
Καθήκον μας, η Επιτυχία !

Οικονομικοί Σύμβουλοι
Ειδικός Διαπραγματευτής.
(Τα πλήρη στοιχεία του Ειδικού Συνεργάτη δίνονται, αφού προηγούμενα υπογραφεί ρήτρα εμπιστευτικότητας με τον εντολέα.)
Τίτλοι σπουδών: Οικονομολόγος, Διδάκτωρ Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Direct Marketing
Επαγγελματική εμπειρία: Ενέργεια, Καύσιμα, Παράγωγα Αργού, Πετρελαοειδών και Φυσικού Αερίου, Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ, Τρόφιμα και Ποτά, Χρηματοοικονομικά, Χρηματιστήρια Αξιών και Προϊόντων , Τραπεζικά και Ασφαλιστικά, Αγορές Ομολόγων και Χρηματοοικονομικών Παραγώγων, Διεθνείς Συναλλαγές και Συμβάσεις ICC, Τηλεοπτικό και Τηλεφωνικό Μarketing
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Ιταλική, Ισπανική , Γαλλική
Θέσεις:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:
Εταιρείας Πετρελαιοειδών,Αερίου & Βιοκαυσίμων
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εταιρείας Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εταιρείας Χρηματοοικονομικών Συμμετοχών
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Εταιρείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ασφαλιστικών Εταιρειών
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εταιρειών Τροφίμων και Ποτών
ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Προέδρου Κοινοβουλευτικού Κόμματος
Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
KTC Business Consultants Ltd
Η KTC Business Consultants Ltd είναι ένας ανεξάρτητος οίκος παροχής λογιστικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με έδρα την Κύπρο. Η πολύχρονη επαγγελματική πείρα των στελεχών της KTC, της δίνει την δυνατότητα να παρέχει ένα ευρύ φάσμα φοροτεχνικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πάντα σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα. Η KTC εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών αξίας σε άτομα και επιχειρήσεις, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, που στοχεύουν στη δυναμική ανάπτυξη και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής εποχής.
e-mail: taxis@sarakis.gr
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Λογιστής-Φοροτεχνικός Ά Τάξης.
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Πτυχιούχος Λογιστικής ΑΤΕΙ και του Ε.Α.Π. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ημερίδες και σεμινάρια φορολογικών και εργατικών θεμάτων. Διαθέτει εμπειρία στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων όλων των κατηγοριών του Κ.Β.Σ., καθώς και στην φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού.
e-mail: taxis@sarakis.gr

Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες – Αναλύσεις DNA
DNAlogy, Διεθνώς Αναγνωρισμένο Κέντρο Γενετικής
H DNAlogy επεμβαίνει στα πλαίσια των νομικών και ιδιωτικών πραγματογνωμοσυνών που συνδέονται με εγκληματικές έρευνες και αστικές υποθέσεις, προσφέροντας υπηρεσίες ταυτοποίησης DNA και ανίχνευσης βιολογικών στοιχείων.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΑΝΑ / ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Εκπροσώπηση ως δικαστικός πραγματογνώμων.
Γραφεία / Εργαστήρια: Λεωφ. Βουλιαγμένης 98, Γλυφάδα, T.K. 166 74.
Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών
TOP SECRET (Αρ. Αδείας: 4891/7/1/65 – Θ΄)
Από το 1988 δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών ερευνών με ιδιαίτερη επιτυχία.
Πολύτιμη και άμεση βοήθεια στην επίλυση θεμάτων ιδιωτών και επιχειρήσεων.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: Professional Security Services Certificate | Professional Protection Services Certificate | Professional Private Services Certificate | Professional Investigations Services Certificate
e-mail: spy@sarakis.gr


Πατήστε Εδω Για Τους Δικηγόρους Συνεργάτες
Πατήστε Εδω Για Τους Εξωτερικούς Συνεργάτες

Comments are closed