Τα Γραφεία Μας


Η Δικηγορική Εταιρεία«Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες» στεγάζεται σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα γραφεία στην Αθήνα.

Τα κεντρικά Γραφεία στεγάζονται στην Αθήνα σε κτίριο οκτώ ορόφων στο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Tο υποκατάστημά μας επίσης στεγάζεται στο κέντρο της πόλης.

Όλα τα γραφεία διαθέτουν βιβλιοθήκη, τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αποτελεσματικά εργαλεία άντλησης και διαχείρισης νομικών πληροφοριών.

Σε ένα απόλυτα λειτουργικό χώρο των κεντρικών μας γραφείων λειτουργεί η βιβλιοθήκη / αναγνωστήριο, η οποία εξυπηρετεί και υποστηρίζει το έργο των συνεργατών μας.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των Νομικών Εταιρειών.

Comments are closed