Τομείς Ειδίκευσης
Τομείς Ειδίκευσης
Υπηρεσιεσ
Τομείς Ειδίκευσης

Στόχος μας να παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα του ιδιώτη ή τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Για εμάς, προέχει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά για τις υποθέσεις σας. Με το λιγότερο οικονομικό κόστος.

Ποινικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Αστικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Κληρονομικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Εμπορικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Οικογενειακό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Εργατικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Δημόσιο Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Αυτοκίνητα/Τροχαία

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Golden Visa

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Αθλητικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Διεθνές Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Ακίνητα/Μισθώσεις

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Πνευματική Ιδιοκτήσια

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Εμπράγματο Δικαίο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Εταιρείες/Συμβάσεις

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Διαχείριση Περιουσίας

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Διαπραγμάτευση Αναδιάρθωση Χρέους

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Διαπραγματεύσεις/Διαμεσολαβήσεις

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Τραπεζικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Διεκδίκηση Απαιτήσεων

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Διοικητικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Φορολογικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Δίκαιο Αλλοδαπών

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Πολεοδομικό Δίκαιο

Παύλος Κ. Σαράκης & Συνεργάτες

Υπηρεσiες

Τομείς Ειδίκευσης

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

GOLDEN VISA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΤΡΟΧΑΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης

Εσείς ή κάποιο φιλικό σας πρόσωπο έχει ανάγκη άμεσης νομικής υποστήριξης;


Αποκλειστικά και μόνο για έκτακτες περιπτώσεις επικοινωνήστε όλο το 24ωρο, εχέμυθα και εμπιστευτικά, στο: 697-64 37 960.

Σημείωση: Στο ανωτέρω τηλέφωνο ΔΕΝ δίνονται πληροφορίες ή νομικές συμβουλές.

Emergency Phone

Do you or an acquaintance need legal support immediately ?


In emergencies call: (+30) 697-64 37 960 any time of the day or night. Your call will be treated in the strictest of confidence.

Note: Information or legal advice is NOT available over the phone.